ReadyPlanet.com
dot
dot
ข่าวมลพิษ
dot
bulletปี 2557
bulletปี 2556
dot
ข่าวประชาสัมพันธ์
dot
bulletประชาสัมพันธ์กิจกรรม
dot
รวมลิงค์
dot
bulletเว็บหน่วยงานทางการต่างประเทศ
bulletเว็บองค์กรสากล
bulletเว็บบริษัทเอกชน
bulletเว็บองค์กรอื่น ๆ
dot
สมัครรับข่าวสารจากเรา

dot


follow us on TWITTER
visit our facebook
มูลนิธิบูรณะนิเวศ


ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม


ขอเชิญประชุมการประเมินความเสี่ยงเชิงนิเวศ ระยอง ครั้งที่ 2 วันที่ 16 ธค 56 รร.มิราเคิลแกรนด์article

การประชุมเสนอผลการดำเนินงานโครงการ “การประเมินความเสี่ยงนิเวศแหล่งน้ำในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง โดยใช้หอยสองฝาบริเวณชายฝั่งทะเลและทำแนวทางการแก้ไขและการป้องกันปนเปื้อนสารอันตรายในดินและน้ำใต้ดินแบบบูรณาการพร้อมกลไกสู่การปฏิบัติ:กรณีศึกษาการแพร่กระจายและการสะสมโลหะหนักและสารอินทรีย์กึ่งระเหย” 

แถลงการณ์องค์กรภาคประชาสังคม ฉบับที่ 2“คำถามที่ พีทีที โกลบอล เคมิคอล ต้องตอบต่อสาธารณะ: กรณีน้ำมันดิบรั่วไหลในทะเลระยอง”article

แถลงการณ์องค์กรภาคประชาสังคม (ฉบับที่ 2) กรณีน้ำมันดิบจากท่อส่งน้ำมันของบริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ พีทีทีซีจี รั่วไหล

แถลงการณ์องค์กรภาคประชาสังคม ฉบับที่ 1แถลงการณ์ภาคประชาสังคม กรณีท่อขนส่งน้ำมันรั่วไหลลงสู่ทะเลarticle

สืบเนื่องจากกรณีท่อน้ำมันดิบของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) รั่วไหลลงสู่ทะเลในพื้นที่ จ.ระยอง ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 

ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระหว่างประเทศ เรื่อง การสื่อสารความเสี่ยง : แนวทางสร้างอนาคตมาบตาพุดarticle

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม  พ.ศ. 2556  ณ. ห้องประชุม 301-302 อาคารมหาจักรีสิรินธร ชั้น 3 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เวลา 08.30 – 17.30 . 

ร่วมฟังงานแถลงข่าว เรื่อง การสะสมของสารปรอทในปลาและคน บริเวณรอบโรงไฟฟ้าและพื้นที่อุตสาหกรรม article

ร่วมฟังงานแถลงข่าว เรื่อง การสะสมของสารปรอทในปลาและคน บริเวณรอบโรงไฟฟ้าและพื้นที่อุตสาหกรรม ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

เชิญร่วมงานแถลงข่าวผลการทดสอบจากนิตยสารฉลาดซื้อพบสารปรอทในครีมหน้าขาว ผู้บริโภคเดินหน้าแบนสินค้าอันตรายarticle

โดยโครงการศึกษาการปนเปื้อนของสารปรอทในครีมหน้าขาว มูลนิธิมูลนิธิบูรณะนิเวศ (มบน.) ร่วมกับมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.)

สัมมนา 20 ปีมลพิษอุตสาหกรรมไทย: ปัญหาและการจัดการarticle

จัดโดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ (มบน.) โครงการนิติธรรมสิ่งแวดล้อม เครือข่ายวางแผนและผังเมืองเพื่อสังคม...

1 [Go to top]Copyright © 2013 All Rights Reserved.