ReadyPlanet.com
dot
dot
ข่าวมลพิษ
dot
bulletปี 2557
bulletปี 2556
dot
ข่าวประชาสัมพันธ์
dot
bulletประชาสัมพันธ์กิจกรรม
dot
รวมลิงค์
dot
bulletเว็บหน่วยงานทางการต่างประเทศ
bulletเว็บองค์กรสากล
bulletเว็บบริษัทเอกชน
bulletเว็บองค์กรอื่น ๆ
dot
สมัครรับข่าวสารจากเรา

dot


follow us on TWITTER
visit our facebook
มูลนิธิบูรณะนิเวศ


สหรัฐอเมริกา


รายการสารเคมีที่ต้องรายงานภายใต้ระบบ TRI (ปี 2554)

รายการสารเคมีที่ต้องรายงานภายใต้ระบบ TRI (ปี 2554) 

Toxic Release Inventory : ระบบ PRTR ของสหรัฐอเมริกา

สหรัฐอเมริกามีรูปแบบการรายงานข้อมูลการปล่อยและเคลื่อนย้ายสารมลพิษที่เรียกว่า “Toxic Release Inventory (TRI)” หรือ ทำเนียบการปล่อยสารพิษ” ซึ่งถือกำเนิดขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติการวางแผนกรณีเหตุฉุกเฉินและสิทธิการเข้าถึงข้อมูล พ.ศ. 2529 (Emergency Planning and Community Right-to-Know Act, EPCRA) 

1 [Go to top]Copyright © 2013 All Rights Reserved.