ReadyPlanet.com
dot
dot
ข่าวมลพิษ
dot
bulletปี 2557
bulletปี 2556
dot
ข่าวประชาสัมพันธ์
dot
bulletประชาสัมพันธ์กิจกรรม
dot
รวมลิงค์
dot
bulletเว็บหน่วยงานทางการต่างประเทศ
bulletเว็บองค์กรสากล
bulletเว็บบริษัทเอกชน
bulletเว็บองค์กรอื่น ๆ
dot
สมัครรับข่าวสารจากเรา

dot


follow us on TWITTER
visit our facebook
มูลนิธิบูรณะนิเวศ


เปิดโผ '8 กิจการอันตราย' จ่อคุมเข้มมลพิษ
เปิดโผ '8 กิจการอันตราย' จ่อคุมเข้มมลพิษ
 
กรมอนามัย จับมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เตรียมคุมเข้ม "8 กิจการอันตราย" ลดปัญหาข้อร้องเรียนด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน นำร่อง 32 จังหวัดทั่วประเทศ...

เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 57 นายพิษณุ แสนประเสริฐ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากการประเมินความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนพบว่า ในปี 2555 มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเหตุรำคาญจากมลพิษสิ่งแวดล้อม จำนวน 5,554 เรื่อง โดยร้องเรียนมากที่สุด คือเรื่อง กลิ่นเหม็น รองลงมาคือ ฝุ่นละออง เขม่าควันและเสียงรบกวน จังหวัดที่มีผู้ร้องเรียนมากที่สุด คือ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นครปฐม นนทบุรี และสมุทรสาคร สาเหตุการร้องเรียนส่วนใหญ่ เกิดจากกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ที่ผ่านมา กรมอนามัยได้ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 ควบคุมกำกับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพผ่านการออกเทศบัญญัติในการควบคุม และแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

สำหรับการบังคับใช้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 เป็นสิ่งที่กรมอนามัยให้ความสำคัญ จึงผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถนำเครื่องมืออย่างง่ายไปใช้ สำหรับตรวจประเมินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพื่อลดปัญหาร้องเรียนและเหตุรำคาญ สำหรับเครื่องมือในการควบคุมกำกับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเน้นคุมเข้ม 8 กิจการ ได้แก่ กิจการโรงสีข้าว กิจการเลี้ยงไก่ กิจการหอพัก กิจการสระว่ายน้ำ กิจการอู่เคาะพ่นสี กิจการย้อมกัดสีผ้า กิจการตาก สะสม ขนถ่าย มันสำปะหลัง และกิจการเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดร่อง ทำคิ้ว ตัดไม้ ด้วยเครื่องจักร โดยให้ อปท. ใช้ตรวจสอบตั้งแต่ก่อนเริ่มประกอบการ และระหว่างประกอบการเป็นระยะ ๆ นำร่องใน 32 จังหวัด ที่มีคณะอนุกรรมการสาธารณสุขระดับจังหวัด

ทั้งนี้ กรมอนามัยจะจัดอบรมเพื่อชี้แจงการใช้เครื่องมือให้แก่ท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจแบ่งเป็น 4 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี ภาคกลางและตะวันออก จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการบังคับใช้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 รวมถึงแนวทางการจัดการปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่น ตลอดจนให้ท้องถิ่นสามารถดำเนินงานจัดการปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ดี และเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายต่อไป. 
ข่าวมลพิษ ปี 2557

ทิ้งขยะอุตฯ เรียกสอบประวัติ 7 พันโรงงาน article
สถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2556
เกิดเหตุไฟไหม้เรือบรรทุกถ่านหินกลางทะเล
เปิดพื้นที่ 5 หมู่บ้านอันตรายรับสารพิษไฟไหม้บ่อขยะ สธ.วิตก! คนเรือนหมื่นไม่ยอมอพยพ
ส่งทีมเก็บมลพิษไฟไหม้บ่อขยะ ห่วงสารก่อมะเร็ง
ไฟไหม้บ่อขยะบางปู ควันคลุมฟ้าดำทะมึน 3 ชั่วโมงยังคุมเพลิงไม่ได้
กนอ. ชู 91 โรงงาน พื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ รับธงขาวดาวเขียว ปี 2556 กระตุ้นผู้ประกอบการยึดแนวทางธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม
อธิบดีกรมแรงงานสั่งปิด รง.ส่วนการผลิตปล่อยมลพิษ
คพ. จัดตั้งศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง รองรับเหตุฉุกเฉิน เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิด
โรงงานลักลอบทิ้งผงสีดำกลางชุมชน หวั่นกระทบแหล่งน้ำ
คณะกรรมการวัตถุอันตรายอาศัยช่วงชุลมุนปล่อย "คาร์โบฟูราน" - "เมโทมิล" ลอยนวล
ยอดร้องโรงงานทะลัก
ชาวบ้านอ่าวอุดม-ศรีราชา โวยได้รับผลกระทบจากอุตสาหกรรม ไร้หน่วยงานเหลียวแลCopyright © 2013 All Rights Reserved.