ReadyPlanet.com
dot
dot
ข่าวมลพิษ
dot
bulletปี 2557
bulletปี 2556
dot
ข่าวประชาสัมพันธ์
dot
bulletประชาสัมพันธ์กิจกรรม
dot
รวมลิงค์
dot
bulletเว็บหน่วยงานทางการต่างประเทศ
bulletเว็บองค์กรสากล
bulletเว็บบริษัทเอกชน
bulletเว็บองค์กรอื่น ๆ
dot
สมัครรับข่าวสารจากเรา

dot


follow us on TWITTER
visit our facebook
มูลนิธิบูรณะนิเวศ


กนอ.จับมือไจก้าทำฐานข้อมูลมลพิษโรงงาน article
กนอ.จับมือไจก้าทำฐานข้อมูลมลพิษโรงงาน
มติชนออนไลน์ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 เวลา 10:55:15 น.
 
 
นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า กนอ.ได้ร่วมกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (ไจก้า) กรมควบคุมมลพิษ และกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) พัฒนาระบบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายสารมลพิษ ซี่งเป็นฐานข้อมูลที่แสดงถึงชนิดและปริมาณมลพิษที่ถูกปล่อยจากแหล่งกำเนิดสู่สิ่งแวดล้อม ทั้งทางอากาศ ดิน น้ำ รวมถึงข้อมูลปริมาณการเคลื่อนย้ายน้ำเสียหรือของเสียออกนอกสถานประกอบการเพื่อบำบัดหรือกำจัด โดยการจัดทำฐานข้อมูล (พีอาร์ทีอาร์) ที่เป็นระบบนี้จะช่วยป้องกันเรื่องของการลักลอบนำกากอุตสาหกรรมออกไปทิ้งอย่างไม่ถูกต้องด้วย โดยจะเริ่มโครงการนำร่องในพื้นที่ จ.ระยอง ก่อนเพื่อหาระบบที่เหมาะสมกับประเทศไทยต่อไป
 
                 

นายวีรพงศ์ กล่าวว่า ในช่วงจัดโครงการนำร่องนี้ได้กำหนดสารเคมีเป้าหมาย จำนวน 107 ชนิด จากการประกอบกิจการอุตสาหกรรม 3 ประเภท ได้แก่ โรงกลั่นน้ำมัน อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและอุตสาหกรรมยานยนต์  โดยจะดำเนินงานเป็น 6 ระยะ คือ การสร้างความตระหนัก การฝึกอบรม การสนับสนุนการบูรณาการ การรายงานและรวบรวมข้อมูล การเปิดเผยข้อมูลและการสื่อสารความเสี่ยง และการตอบสนองจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
PRTR ในประเทศไทย

กรมควบคุมมลพิษ ติวเข้มการคำนวณการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษในประเทศไทย
ระยองนำร่องต้นแบบเผยแพร่ข้อมูลการปลดปล่อยมลพิษจากแหล่งกำเนิดสู่สิ่งแวดล้อม
แหล่งกำเนิดมลพิษที่หน่วยงานรัฐต้องประเมินข้อมูล PRTR ภายใต้โครงการนำร่อง article
ประเภทแหล่งกำเนิดมลพิษที่ต้องรายงานข้อมูล PRTR ภายใต้โครงการนำร่องพื้นที่มาบตาพุด article
รายการสารเคมีที่ต้องรายงานการปล่อย ภายใต้โครงการ JICA-PRTR
โครงการพัฒนาการจัดทำทำเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ (JICA-PRTR)
การพัฒนาระบบรายงานและเผยแพร่ข้อมูลการปล่อยสารมลพิษในประเทศไทยCopyright © 2013 All Rights Reserved.