ReadyPlanet.com
dot
dot
ข่าวมลพิษ
dot
bulletปี 2557
bulletปี 2556
dot
ข่าวประชาสัมพันธ์
dot
bulletประชาสัมพันธ์กิจกรรม
dot
รวมลิงค์
dot
bulletเว็บหน่วยงานทางการต่างประเทศ
bulletเว็บองค์กรสากล
bulletเว็บบริษัทเอกชน
bulletเว็บองค์กรอื่น ๆ
dot
สมัครรับข่าวสารจากเรา

dot


follow us on TWITTER
visit our facebook
มูลนิธิบูรณะนิเวศ


ประเภทแหล่งกำเนิดมลพิษที่ต้องรายงานข้อมูล PRTR ภายใต้โครงการนำร่องพื้นที่มาบตาพุด article

ประเภทแหล่งกำเนิดมลพิษที่ต้องรายงานข้อมูล PRTR ภายใต้โครงการนำร่องพื้นที่มาบตาพุด

คณะทำงานโครงการ JICA-PRTR ได้นำเสนอประเภทกิจการที่เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทมีการปล่อยมลพิษชัดเจน (Point Source) ที่เข้าเกณฑ์ด้านขนาดกิจการและปริมาณถือครองสารเคมีที่จะต้องรายงานข้อมูลการปล่อยมลพิษภายใต้โครงการ PRTR นำร่องในพื้นที่มาบตาพุดและใกล้เคียง ซึ่งเจ้าของกิจการเหล่านี้น่าจะให้ความร่วมมือและเริ่มการรายงานข้อมูลในปีหน้า โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

แหล่งกำเนิด Point Sources                                                                                                                             เกณฑ์ด้านขนาดกิจการ                                                                      เกณฑ์ด้านปริมาณสารเคมี (ที่ต้องรายงาน) ที่ถือครอง
ประเภทโรงงาน ประกอบด้วย    
1. กลุ่มเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม ได้แก่โรงงานลำดับที่  42-50 และ 89 โรงงานจำพวก 3 (มีเครื่องจักรตั้งแต่ 50 แรงม้าขึ้นไป หรือมีคนงานตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป) ถือครองสารเคมีที่ต้องรายงานตั้งแต่ 1 ตัน/ปี ขึ้นไป
2. กลุ่มยานพาหนะและอุปกรณ์ รวมทั้งการซ่อมยานพาหนะและอุปกรณ์ ได้แก่โรงงานลำดับที่ 75-80 และ 100
3. กลุ่มแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งจากไม้ แก้ว ยาง ได้แก่โรงงานลำดับที่ 84-97, 83 และ 96
 4. กลุ่มผลิตภัณฑ์โลหะขั้นมูลฐานและผลิตภัณฑ์โลหะ ได้แก่โรงงานลำดับที่ 59-64 และ 104
 5. กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้า ได้แก่โรงงานลำดับที่ 71-74, 81, 94 และ 107
 6. กลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติก ได้แก่โรงงานลำดับที่ 53
 7. กลุ่มยางและผลิตภัณฑ์ยาง ได้แก่โรงงานลำดับที่ 51, 52
 ประเภทกิจการที่ไม่ใช่โรงงาน    
1. โรงพยาบาล มีเตียงตั้งแต่ 30 เตียงขึ้นไป ถือครองสารเคมีที่ต้องรายงานตั้งแต่ 1 ตัน/ปี ขึ้นไป
2. โรงเรียน มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา มีพื้นที่ตั้งแต่ 25,000 ตารางเมตร ขึ้นไป
3. คลังเก็บน้ำมัน ยังไม่กำหนด
การจัดการของเสีย/กำจัดของเสีย    
1. ระบบบำบัดน้ำเสียรวม (โรงงานลำดับที่ 101) โรงงานจำพวก 3  (มีเครื่องจักรตั้งแต่ 50 แรงม้าขึ้นไป หรือมีคนงานตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป)  
2. ฝังกลบสิ่งปฏิกูล (โรงงานลำดับที่ 105)  
3. นำของใช้แล้วกลับมาเป็นวัตถุดิบ รีไซเคิล (โรงงานลำดับที่ 106) โรงงานจำพวก 3  (มีเครื่องจักรตั้งแต่ 50 แรงม้าขึ้นไป หรือมีคนงานตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป) และ 50 ตัน/วัน ขึ้นไป  
4. เตาเผามูลฝอย 50 ตัน/วัน ขึ้นไป  
5. เตาเผามูลฝอยติดเชื้อ ยังไม่กำหนด  

 ***ดูรายละเอียดโรงงานลำดับต่าง ๆ ได้ที่ บัญชีประเภทโรงงานอุตสาหกรรม

 

 

 

 
PRTR ในประเทศไทย

กนอ.จับมือไจก้าทำฐานข้อมูลมลพิษโรงงาน article
กรมควบคุมมลพิษ ติวเข้มการคำนวณการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษในประเทศไทย
ระยองนำร่องต้นแบบเผยแพร่ข้อมูลการปลดปล่อยมลพิษจากแหล่งกำเนิดสู่สิ่งแวดล้อม
แหล่งกำเนิดมลพิษที่หน่วยงานรัฐต้องประเมินข้อมูล PRTR ภายใต้โครงการนำร่อง article
รายการสารเคมีที่ต้องรายงานการปล่อย ภายใต้โครงการ JICA-PRTR
โครงการพัฒนาการจัดทำทำเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ (JICA-PRTR)
การพัฒนาระบบรายงานและเผยแพร่ข้อมูลการปล่อยสารมลพิษในประเทศไทยCopyright © 2013 All Rights Reserved.